Knihy pro vysokoškoláky on-line

Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou od 17. 3. 2020 využívat dočasný on-line přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol.

Zpřístupněno je více než 206.000 titulů digitalizovaných monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran.

Adresa aplikace Kramerius – kramerius.nkp.cz

Poslední aktualizace stránky: 11. 3. 2020