Nabídka besed pro školy

Knihovnické lekce jsou pro školy zdarma a délku lekce lze přizpůsobit Vašim možnostem.

Pro mateřské školy

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Tomanová, telefon 737 205 228, e-mail: veronika.tomanova@knihovna-uo.cz

 • Krteček
 • Mach a Šebestová
 • Pohádkov
 • Včelka Mája
 • Pejsek a kočička
 • Kocourek Modroočko
 • Medvídek Pú
 • Rumcajsova dobrodružství
 • Příběhy z pařezové chaloupky
 • Půjdem spolu do Betléma (vánoční)

Pro 1. stupeň základních škol

Délka lekce:
60 minut

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Tomanová, telefon 737 205 228, e-mail: veronika.tomanova@knihovna-uo.cz

 • Pohádkov – povídání o pohádkách, hraní s pohádkami na základě knihy I. Březinové – Popletené pohádky, vymýšlení pohádek – pro 1.-3. třídy

 • Jak se O stalo králem, pohádka, podle které si procvičíme písmenka – 2. pololetí 1. třídy, 2. třída

 • Astrid Lindgrenová a její hrdinové - povídání o známé dětské spisovatelce a jejích knížkách, luštění křížovek a hra s informacemi – 3.-4. třídy

 • Případ ztracené básničky – práce s básničkami, hledání indicií, význam poezie – 1.-3. třídy

 • Etiketa – povídání o slušném chování zábavnou formou, modelové situace – 2.-5. třídy

 • Svět Josefa Lady – povídání o ilustracích a jejich historii, o životě a díle Josefa Lady, hra s ilustracemi – 3.-4. třídy

 • Slavní ilustrátoři – povídání o ilustracích a jejich historii, představení a hra se 7 známými ilustrátory – 3.-4. třídy

 • Lovci mamutů – představení dobrodružné literatury, stručný životopis Eduarda Štorcha, povídání o knize a pravěkém životě – 4.-5. třídy

 • Detektivky – představení žánru a autorů dětských detektivek, hra na detektivy – 3.-5. třídy

 • Po stopách Praotce Čecha  – povídání o známých i neznámých pověstech a legendách – 4.-5. třídy

 • Bajky – povídání o bajkách, čtení s porozuměním – 4.-5. třídy

 • Pohádky Lanšperského hradu – povídání o pověstech a pohádkách, čtení o Lanšperku, vymýšlení vlastních příběhů – 3.-5. třídy

 • Bezpečný internet – formou různých aktivit a dialogů s dětmi probíráme, jak se bezpečně pohybovat na internetu – 3.-5. třídy

Nabízíme možnost pravidelných návštěv pro družiny (např. 1× za měsíc) – společné čtení, předčítání, hry a další aktivity na nějaké téma po předchozí domluvě.

Pro 2. stupeň základních škol

Délka lekce:
60 minut

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Tomanová, telefon 737 205 228, e-mail: veronika.tomanova@knihovna-uo.cz

 • Knihovna a já – exkurze a seznámení s možnostmi využití knihovny, seznámení s on-line katalogem

 • Sci-fi a fantasy literatura – co je sci-fi a fantasy literatura, krátká historie, představitelé této literatury, kniha Hobit

 • Staré pověsti české – povídání o české lidové slovesnosti a pověstech

 • Komedia & tragédie = drama – počátky dramatu, antické divadlo, nejznámější díla

 • Detektivky – představení žánru a autorů dětských detektivek, hra na detektivy

 • Staré řecké báje a pověsti – beseda o řeckých pověstech, které bychom měli znát

 • Národní obrození – přiblížení doby Národního obrození a jejích postav

 • Slovanští věrozvěstové a počátky slovanského písemnictví  – povídání o Cyrilu a Metodějovi, hlaholici a staroslověnštině

 • Velký příběh knihy – program o vzniku písma, knihtisku a dalších zajímavostech

 • Bezpečný internet – povídání o tom, co na nás číhá ve virtuální realitě, beletrie na téma internet

Pro střední školy

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Kalousková, telefon 737 205 224, e-mail: jana.kalouskova@knihovna-uo.cz

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021