Simultánní překlad čeština-ukrajinština

Vážení čtenáři, informujeme vás, že byl spuštěn web https://volaniproukrajince.cz/, jehož hlavním cílem je zprostředkování komunikace s podporou simultánního překladu mezi českým a ukrajinským jazykem během hovoru.

Službu zajišťuje sociální podnik Transkript online (ten již několik let realizuje obdobnou službu, konkrétně přepis pro osoby se sluchovým postižením).

Ukrajinští občané díky této službě mohou zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty a soukromými osobami ve své mateřštině. Projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků z/do ukrajinštiny v řadě institucí.

Stručné shrnutí fungování služby přináší také portál Helpnet:

https://www.helpnet.cz/…ro-ukrajince.

Poslední aktualizace stránky: 27. 7. 2021